Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden versie 1, 2022 

Toepassing 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen

2 ODM Fotografie en de boeker, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de boeker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor ODM Fotografie slechts bindend indien en voor zover deze door ODM Fotografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Algemeen 

1 ODM Fotografie maakt foto’s in de studio of op locatie.
2 ODM Fotografie is werkzaam in omgeving Alkmaar met een maximum tot 60 kilometer.
3 ODM Fotografie levert geen onbewerkte foto’s af, zij levert alleen foto’s waar zij achter staat.

Artikel 1: Aanvaarding van de opdracht 

1.1 ODM Fotografie houdt zich het recht om een opdracht te weigeren.

1.2 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. ODM Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs indien nodig aan te passen.

1.3Wijziging van de opdracht vind schriftelijk plaats ter bevestiging. 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht 

2.1 ODM Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. 

2.2 ODM Fotografie werkt kindgericht en zal dit ten alle tijden in acht nemen, hierdoor kan het zijn dat niet alles mogelijk is. Veiligheid en welzijn van het kind staat voorop!

2.3 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor allergische reacties bij gebruik van accessoires (bijv. tijdens newbornsessie) maak allergie bekend zo nodig. 

2.4 ODM Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen te handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De boeker verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen. 

2.5 ODM Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Afwijkingen kunnen alleen in overleg en tegen een meer prijs.

2.6 ODM Fotografie zorgt ervoor tijdig op de afgesproken locatie aanwezig te zijn, dit wordt ook van de boeker verwacht.

2.7 ODM Fotografie hanteert een strakke planning en rekent maar een klein beetje speling per fotosessie. Bij vertraging dient ODM Fotografie op de hoogte te worden gesteld en zal dit van de gereserveerde tijd af gaan.

2.8 ODM Fotografie laat tijdig weten welke voorbereidingen er getroffen dienen te worden voor de fotosessie. 

2.9 De boeker is verantwoordelijk voor eventuele voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de fotosessie. 

Artikel 3: Levering 

3.1 ODM Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

3.2 De onbewerkte fotobestanden kennen een geschatte levertijd van 5 werkdagen, tenzij anders is overeen gekomen.

3.3 De inbegrepen foto’s/afgenomen fotopakketten worden door de fotografe geselecteerd en per mail of WeTransfer toegezonden. 

3.4 De mogelijkheid om een fotopakket af te nemen staat geheel vrij en is niet verplicht.

3.5 De fotopakketten kennen na ontvangst van betaling een levertijd van 2 tot maximaal 3 weken, tenzij anders overeen gekomen.  

3.6 ODM Fotografie levert fotobestanden in groot formaat als JPG of JPEG bestand en vrij van watermerk. 

3.7 ODM Fotografie levert geen onbewerkte/RAW bestanden, zij levert alleen foto’s waar zij achter staat. 

3.8 ODM Fotografie bewaart de RAW/onbewerkte bestanden 1 jaar, eventuele wensen m.b.t. bewerkingen kunnen binnen dit termijn aangegeven (en gerealiseerd) worden mits dit binnen de stijl van ODM Fotografie past. Na dit termijn is de kans groot dat er geen aanpassingen meer gedaan kunnen worden aan de foto’s omdat deze niet meer in het bezit van ODM Fotografie zijn.

3.9 Foto’s worden geleverd via e-mail met een downloadlink van We-Transfer.com, tenzij is overeen gekomen om de foto’s op USB te ontvangen.

3.10 De fotobestanden zijn slechts een week lang te downloaden via de link van We-Transfer, niet downloaden is eigen verantwoordelijkheid. Hierna worden de foto’s automatisch verwijderd door We-Transfer en zijn deze niet langer te downloaden.

3.11 ODM Fotografie raad u aan de foto’s op een computer te downloaden om kwaliteitsverlies te voorkomen. Uiteraard is het wel mogelijk om de foto’s op uw telefoon op te slaan om deze snel te kunnen delen (op social media bijvoorbeeld). Deze foto’s moeten wel zijn voorzien van het logo van ODM Fotografie.

3.12 ODM Fotografie maakt vooraf melding van (producten met) een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de boeker per e-mail gecommuniceerd.

3.13 Levering vind niet eerder plaats dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. 

3.14 Mogelijkheid om fotobestanden op USB te ontvangen tegen een kleine meerprijs, deze USB wordt persoonlijk of via PostNL verzonden naar het door u opgegeven adres. ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor het zoekraken hiervan.

3.15 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik van de USB met als risico dat de USB crasht of niet langer leesbaar is (verwijder de USB altijd veilig uit de computer na gebruik).

3.16 ODM Fotografie adviseert in beide leveringsgevallen altijd een back-up te maken van de foto’s. 

3.17 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of verkeerd opslaan van foto’s.

3.18 ODM Fotografie levert geen foto-afdrukken, wanddecoratie e.d.. Zij kan advies geven over goede fotoservices en is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen die door fotoservices worden aangebracht. 

3.19 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor niet gekalibreerde schermen waardoor kleurverschil ontstaat. 

Artikel 4: Publicatie 

4.1 ODM Fotografie werkt met een publicatieverklaring, de boeker maakt zelf de keuze in welke mate er toestemming voor publicatie wordt verleent.

4.2 Publicatie kan in de vorm van een sneak preview op social media ingezet worden.

4.3 De boeker maakt tevens zelf de keuze of je wel of niet getagt wenst te worden in een bericht op Facebook. 

4.4 Voor publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan boeker en/of fotograaf. 

4.5 De publicatieverklaring wordt voorafgaand aan de fotosessie ingevuld en ondertekend. 

4.6 Met ondertekening van de publicatieverklaring wordt verklaard deze naar waarheid te hebben ingevuld, ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor schrijffouten. 

4.7 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook.

4.8 Zoals bij punt 4.7. Privacy vermeld is het niet toegestaan eigen opnames en foto’s te maken, het is ten alle tijden verboden eigen opnames en foto’s te publiceren. 

4.9 Voor foto’s van minderjarigen (tot 16 jaar) worden de ouders schriftelijk om toestemming gevraagd.

4.10 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor foto’s die gedeeld worden door derden.

Artikel 5: Privacy 

5.1 ODM Fotografie gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van de klanten om -> onderbouwd in de PRIVACYVERKLARING

5.2 ODM Fotografie vermeld geen persoonsgegevens (zoals achternaam en adres) bij de gepubliceerde foto’s.

5.3 ODM Fotografie plaatst geen foto’s waar intieme delen van de newborn zichtbaar zijn.

5.4 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook. 

5.5 Het is niet toegestaan om tijdens een fotosessie eigen opnames/foto’s te maken met een fotocamera. 

5.6 Er mogen alleen foto’s worden gemaakt met mobiel en alleen als daar toestemming voor is verleend door de fotograaf en het model/de modellen.

5.7 Wanneer toestemming voor eigen opnames/foto’s is verleend door de fotograaf, dient de desbetreffende persoon de opnames/foto’s te mailen naar info@odmfotografie.nl

5.8 E-mails die door ODM Fotografie verzonden worden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Iedere wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding of ander gebruik van de informatie in de e-mail door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden. Behalve als hier in overleg toestemming door de fotograaf is verleend.

5.9 Voor bijlagen die in e-mails worden meegestuurd geld hetzelfde als omschreven bij 5.8. 

5.10 E-mails van ODM Fotografie kunnen in het ongewenste postvak/spambox terecht komen, hier is ODM Fotografie niet verantwoordelijk voor. Het is raadzaam dit postvak in de gaten te houden of het e-mailadres van ODM Fotografie, info@odmfotografie.nl op te slaan in het adresboek van uw e-mail (als u mail verwacht). 

5.11 Voor foto’s van minderjarigen (tot 16 jaar) is het verplicht dat er een volwassene bij de fotosessie aanwezig is.

Artikel 6: Cadeaubonnen 

6.1 ODM Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

6.2 Cadeaubonnen zijn in elk gewenst bedrag te krijgen.

6.3 Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar.

6.4 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. 

6.5 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar (tenzij anders vermeld) na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. 

6.6 Cadeaubonnen dienen in een keer besteedt te worden. 

6.7 Bij de reservering dient aangegeven te worden dat het om een cadeaubon gaat.

7.8 Cadeaubonnen kunnen worden opgehaald in de Studio in Alkmaar of worden verzonden met PostNL. Binnen 48 uur nadat de cadeaubon op de post is gedaan nog niets binnen? Neem contact met ons op. Als er binnen 48 uur geen melding is gedaan, kunnen wij niets meer betekenen of nieuwe cadeaubon leveren.

6.9 Cadeaubon verloren? De volledige kosten zullen in rekening gebracht worden en dienen direct contant te worden voldaan tijdens de fotosessie.

6.10 Wanneer u een cadeaubon heeft ontvangen voor een bepaalde fotosessie (bijvoorbeeld newborn), dient u zelf te kijken bij het pakket wat hierbij inbegrepen zit, om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, (prijs)wijzigingen zijn uitgesloten. Het vermelde bedrag op de cadeaubon is altijd van kracht.

Artikel 7: Copyright 

7.1 Het is niet toegestaan om foto’s van ODM Fotografie te wijzigen, bewerken, gebruiken, reproduceren, ten toon te stellen, in te sturen of te publiceren zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de fotografe.

7.2 ODM Fotografie stelt het op prijs als foto’s met watermerk en/of naamsvermelding worden gebruikt op bijvoorbeeld social media.

Artikel 8: Kortingsbonnen 

8.1 Korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties. 

8.2 hebben een geldigheidsduur van 1 jaar (tenzij anders vermeld) na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de kortingsbon. 

Artikel 9: Gratis portfolio fotosessie 

9.1 Een portfolio oproep dient voor uitbreiding van het portfolio, om nieuwe ideeën te realiseren.

9.2 Een portfolio oproep kan plaatsvinden via social media, op de website of u kunt persoonlijk benaderd worden. 

9.3 In een portfolio oproep wordt duidelijk aangegeven dat er van de deelnemer publicatietoestemming wordt vereist en dat de foto’s gebruikt kunnen worden voor commerciele doeleinden zoals social media, website en promotiemateriaal. 

9.4 Wenst u geen publicatie, dan is reageren op een portfolio oproep niet zinvol en kunt u het beste een fotosessie boeken tegen het reguliere tarief. 

9.5 Een fotosessie n.a.v. een portfolio oproep is geheel gratis, mits er publicatietoestemming wordt verleend.

9.6 De publicatietoestemming dient online via het boekingsformulier en schriftelijk bevestigd te worden op de overeenkomst, voorafgaand aan de fotosessie. 

9.7 Wanneer er ter plekke geen publicatietoestemming wordt verleend, zijn de oorspronkelijke prijzen van de desbetreffende fotosessie van kracht en dienen deze direct contant te worden voldaan.

9.8 In principe worden de standaard levertijden gehanteerd, de geschatte levertijd wordt door de fotograaf tijdens de fotosessie kenbaar gemaakt.

9.9 Als dank ontvangt de deelnemer een aantal foto’s gratis, het aantal foto’s staat vastgesteld in de overeenkomst.

9.10 De deelnemer ontvangt zowel foto’s met als zonder watermerk. De foto’s met watermerk zijn voor social media bestemd.

9.11 Publicatietoestemming van een gratis portfolio fotosessie kan niet worden ingetrokken.

Artikel 10: Evenementen, feesten en partijen 

10.1 ODM Fotografie is niet aan 1 organisatie gebonden.

10.2 ODM Fotografie, de fotograaf draagt eigen promotie-/bedrijfskleding. 

10.3 De organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade aan fotografie-spullen. 

10.4 Wanneer de boeker toestemming verleent voor publicatie, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor publicatie van de personen/gasten die aan het evenement aanwezig en dus gefotografeerd zijn van zowel eigen medium als die van ODM Fotografie.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden 

11.1 De betaling dient tijdens de fotosessie contant of met bankpas te worden voldoen of via de bankrekening, 

11.2 Bij grote opdrachten of opdrachten met een lange reistijd is een aanbetaling van toepassing.

11.3 Het is niet mogelijk om achteraf te betalen.

11.4 Indien achteraf foto’s besteld worden, dient de betaling te zijn voldaan alvorens de foto’s geleverd worden. 

11.5 De annuleringskosten dienen voor de geannuleerde datum per bank te zijn voldaan.

Artikel 12: Variabele kosten: 

12.1 ODM Fotografie rekent buiten omgeving Alkmaar reiskosten €0,30 per gemaakte kilometer. 

12.2 Wanneer een fotosessie buiten op locatie plaatsvind waar parkeerkosten of entreeprijzen (zoals een duinkaart) gehanteerd worden, zullen deze worden doorberekend naar de boeker.

12.3 Locaties die afgehuurd dienen te worden, zijn voor rekening van de boeker. 

12.4 ODM Fotografie is niet verantwoordelijk voor het regelen van de locatie of voor een boete die hierop rust voor het betreden zonder afspraak/betaling.

Artikel 13: Annulering en uitstel 

13.1 Indien de boeker niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is ODM Fotografie gerechtigd de overeenkomst uit te stellen of te ontbinden.

13.2 Uitstellen, dan wel ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk gedaan.

13.3 Bij ontbinding van de overeenkomst door de boeker brengt ODM Fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

13.4 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor ODM Fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe datum overeenkomen.

13.5 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de afgesproken datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

13.6 Betalingsverplichting geldt tevens indien de boeker geen gebruik wenst te maken van afgesproken werkzaamheden, diensten of producten zoals vermeld in de overeenkomst. 

13.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

14.1 ODM Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de boeker, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

14.2 ODM Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. 

Artikel 15: Klachten 

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan ODM Fotografie.

15.2 Wensen dienen tijdens de fotosecessie te kennen worden gegeven, ODM Fotografie doet haar best deze waar te maken, maar kan niets garanderen. Hier kan dan ook geen klacht over worden ingediend.

15.3 Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. 

15.4 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 16: Wijziging van de algemene voorwaarden 

16.1 ODM Fotografie behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Op de algemene voorwaarden staat altijd een versiedatum vermeld, zodat er altijd kan worden nagegaan welke voorwaarden er op het moment van onduidelijkheid van kracht waren.